Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Slávnostné ukončenie akademického roka 2018/2019


28. 05. 2019 14.08 hod.

 

 

Jeho Excelencia Mons. Stanislav Zvolenský,
arcibiskup - metropolita Bratislavskej arcidiecézy,
veľký kancelár

a

ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD.,
dekan Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave

Vás srdečne pozývajú

na slávnostné ukončenie
akademického roka 2018/2019,

ktoré sa uskutoční

v piatok 14. júna 2019
v Katedrále sv. Martina v Bratislave

 

Program slávnosti:


Promócie v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre sa uskutočnia 12. júna a v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne 13. júna. Program slávností je zhodný s programom promócií v Bratislave.