Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Slávnostné ukončenie akademického roka 2022/2023


23. 05. 2023 15.25 hod.

 

 

Jeho Excelencia Mons. Stanislav Zvolenský,
arcibiskup - metropolita Bratislavskej arcidiecézy,
veľký kancelár

a

doc. ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD.,
dekan Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave

Vás srdečne pozývajú

na slávnostné ukončenie
akademického roka 2022/2023,

ktoré sa uskutoční

v piatok 9. júna 2023
v Katedrále sv. Martina v Bratislave

 

Program slávnosti:


Slávnostné Te Deum Kňazského seminára sv. Gorazda sa uskutoční 7. júna v Katedrále sv. Emeráma v Nitre.