Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Vnútrobiblická interpretácia skorších prorokov


27. 09. 2019 12.33 hod.

Katedra biblických vied RKCMBF UK spolu s redakciou vedeckého časopisu Studia Biblica Slovaca srdečne pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu Vnútrobiblická interpretácia skorších prorokov, ktorá sa uskutoční 13. - 15. decembra 2019 v Badíne.

Skorší proroci (Joz – Sdc – 1-2Sam – 1-2Kr) sú opodstatnene pod drobnohľadom modernej historiografie. Opisujú udalosti a obdobia historicky významné pre formovanie starovekého Izraela v monarchickom období, a to z pohľadu exilovej i poexilovej perspektívy. Postavy ako Jozue, Samuel, Eliáš, Elizeus spolu s inými prorokmi (napr. Achija, Chulda, Debora, Gád…) boli v centre pozornosti už u samotných hagiografov Skorších prorokov.
Konferencia Vnútrobiblická interpretácia skorších prorokov sa chce zaoberať tradíciou spojenou s týmito postavami počas formovania sa starozákonných i novozákonných spisov. Cieľom konferencie je skúmať špecifické literárne charakteristiky, typologický vývoj a teologický význam uvedených prorockých postáv naprieč históriou v kánonických spisoch, ktoré vznikali v závislosti od skorších prorokov.

Hlavné príspevky konferencie prednesú:

  • Jeremy Corley (Maynooth, IE): The Depiction of Elijah in Ben Sira 48:1-11
  • Peter Dubovský, SJ (Rím, IT): Elijah’s and Elisha’s Miracles
  • Emanuel Tov (Jeruzalem, IL): Major Israelite Figures in the Tradition of the Septuagint

Registrácia aktívnych i pasívnych účastníkov prebieha od 1. septembra do 15. novembra 2019.

Miesto konania: Kňazský seminár sv. Františka Xaverského, Banská 28, 976 32 Badín

Formulár prihlášky a ostatné potrebné informácie sú k dispozícii na webovej stránke www.biblica.sk.


Plagát konferencie je k dispozícii na prevzatie vo formáte PDF.