Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Medzinárodná vedecká konferencia Status duchovnej osoby v súčasnom štáte

V 11. – 13. septembra 2017 sa na Teologickom inštitúte pri Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne uskutoční medzinárodná vedecká konferencia Status duchovnej osoby v súčasnom štáte.


05. 09. 2017 15.32 hod.

Ďalšie informácie o konferencii a možnostiach prihlasovania sú uvedené v prílohe [pdf].