Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Konferencia Tractatus populares

Zverejňujeme výzvu na predkladanie príspevkov a aktívnu účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii Tractatus populares: Hometické formy ako efektívny komunikačný prostriedok od kresťanského staroveku po humanistickú éru.


18. 05. 2021 11.59 hod.

 


Filozofická fakulta a Rímskokatolícka teológia Cyrila a Metoda Univerzity Komenského v Bratislave, spolu so zástupcamigréckej a latinskej patrológie Katolíckej univerzity Jána Pavla II. v Lubline v Poľsku a pod záštitou Slovenskej patristickej spoločnosti pozývajú na účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii

Tractatus populares: Hometické formy ako efektívny komunikačný prostriedok od kresťanského staroveku po humanistickú éru

Konferencia sa uskutoční 30. septembra a 1. októbra 2021 na pôde Filozofickej fakulty UK, resp. on-line prostredníctvom platformy MS Teams podľa aktuálnej pandemickej situácie.

Cieľom konferencie je predstaviť konkrétne hometické a kazateľské techniky a metódy, ktoré jednotliví kresťanskí kazatelia používali ako efektívny komunikačný prostriedok diskurzu pri oslovovaní svojej komunity, čo im zabezpečilo medzi poslucháčmi značný úspech.

Príspevky môžu byť prednesené v angličtine, francúzštine, nemčine, taliančine, slovenčine a češtine.

V prípade záujmu o aktívnu účasť na konferencii prosíme o zaslanie predbežného názvu príspevku do 5. júna 2021.

Príspevky budú publikované v patristickom časopise Vox Patrum.

V mene organizačného tímu:

  • Marcela Andoková, Marcela.Andokova@uniba.sk
  • Róbert Horka, Robert.Horka@uniba.sk
  • Marcin Wysocki, Marcin.Wysocki@kul.lublin.pl
  • Mária Šibalová (za sekciu humanistov), Maria.Sibalova@fmed.uniba.sk

Tractatus populares - call for papers [EN, pdf]

Tractatus populares - program [EN, pdf]