Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Žiadosti o zverejnenie oznamov na webovej stránke RKCMBF UK je možné posielať na sekretariát dekana alebo administrátorovi fakultnej webovej prezentácie.

Zoznam noviniek

Dekanské voľno25. 03. 2015

Dekanské voľno dňa 7. apríla 2015 (utorok) v súvislosti s veľkonočnými sviatkami.

Profesorka Emília Hrabovec nominovaná na titul Slovenka roka13. 03. 2015

Profesorka Dr. phil. Emília Hrabovec, historička z Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK a prodekanka pre vedeckú činnosť, medzinárodné...

Odkaz na pôvodné webové stránky fakulty09. 03. 2015

Ctení návštevníci webovej stránky našej fakulty, nachádzate sa na stránkach našej novej webovej prezentácie, ktorá bola sprístupnená 10. marca 2015. Do novej...

In pluribus unitas – Jednota v mnohosti – Unity in...04. 03. 2015

23. - 25. apríla 2015, Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Bartókova 8, Bratislava

Prijímacie konanie na magisterské štúdium26. 02. 2015

Prijímacie konanie na magisterské štúdium pre akademický rok 2015/2016.

Správy od 261 do 265 z 265