Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Odpustenie a zmierenie ako prevencia rozpadu rodiny: aplikačná prax


22. 08. 2018 11.52 hod.

 

Srdečne pozývame všetkých záujemcov na spoločné podujatie Konferencie biskupov Slovenska, Asociácie rodinných sudcov, spoločnosti Úsmevom ako dar a Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského, ktoré sa pod názvom

Odpustenie a zmierenie ako prevencia rozpadu rodiny: aplikačná prax

uskutoční

v utorok, 18. septembra 2018

v Aula Benedikta XVI. na Kapitulskej ulici v Bratislave.

Cieľom podujatia bude diskusia o spôsoboch a metódach riešenia rodinných sporov. Odpustenie a zmierenie zohráva kľúčovú úlohu v prevencii rozpadu rodiny a preto sa stáva nielen cieľom  ale aj novým začiatkom v rodine. Odborníci budú diskutovať o príkladoch metód a postupov, ktoré vedú k zmiereniu v rodine, ako podklad pre mediáciu alebo alternatívne riešenie sporov, zapojenie nového konceptu tzv. rodinných kruhov. Je rozdielnosť pováh, záujmov a názorov skutočným dôvodom na rozvod? Rodina s fungujúcimi mechanizmami riešenia konfliktov je najefektívnejšou prevenciou pred patologickými javmi v spoločnosti ako juvenilná delikvencia či závislosti mladistvých.

Podujatie, ktoré o 9.00 otvorí Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup, predseda Konferencie Biskupov Slovenska spolu s prof. MUDr. Jozefom Mikloškom, PhD., predsedom Úsmev ako dar a JUDr. Petrom Rajňákom, predsedom Asociácie rodinných sudcov, bude pokračovať príhovormi a diskusiami do 16.00.

Konferencia nadväzuje na obdobné podujatie, ktoré sa uskutočnilo vlani v septembri pod názvom Najlepší záujem dieťaťa.


Výška účastníckeho poplatku je 10,-€. Ďalšie organizačné informácie sú uvedené na stránke Organizačné pokyny a Registrácia.

Na stránke Program konferencie je uvedený program pripravovaného podujatia.