Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Žiadosti o zverejnenie oznamov na webovej stránke RKCMBF UK je možné posielať na sekretariát dekana alebo administrátorovi fakultnej webovej prezentácie.

Zoznam noviniek

Kyjevské hlaholské listy a staroslovienska liturgia medzi...28. 04. 2015

Katedra všebecných dejín a Katedra slovenských dejín vás pozývajú na prednásku Kyjevské hlaholské listy a staroslovienska liturgia medzi východom a západom

Cyrilometodský večer16. 04. 2015

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta pozýva na Cyrilometodský večer, ktorý sa uskutoční 14. mája 2015 o 18.00 v priestoroch fakulty na...

Dejiny jezuitov v Bratislave do roku 177316. 04. 2015

Na pultoch kníhkupectiev sa objavila nová publikácia Dejiny jezuitov v Bratislave do roku 1773, ktorej spoluautorom je pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy...

Slovensko a Svätá stolica v kontexte studenej vojny a...14. 04. 2015

Celouniverzitná profesorská prednáška v rámci cyklu celouniverzitných profesorských prednášok, ktorá sa uskutoční 29. apríla 2015 (streda) o 17.00 v Auditóriu...

DOD 201514. 04. 2015

26. apríla 2015, v nedeľu Dobrého pastiera, sa v priestoroch Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda a Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty v...

Cardinaux et cardinalat, une élite à l’épreuve de la...26. 03. 2015

Deuxième session: Les cardinaux entre Cour et Curie, 16-17 avril 2015

Minfa 201525. 03. 2015

I v tomto roku sa v letných mesiacoch uskutočnia miništrantské tábory, v rámci ktorých sa bohoslovci snažia podchytiť mladých ľudí v najproblematickejšom...

Dekanské voľno25. 03. 2015

Dekanské voľno dňa 7. apríla 2015 (utorok) v súvislosti s veľkonočnými sviatkami.

Profesorka Emília Hrabovec nominovaná na titul Slovenka roka13. 03. 2015

Profesorka Dr. phil. Emília Hrabovec, historička z Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK a prodekanka pre vedeckú činnosť, medzinárodné...

Posolstvo rektora UK a vedenia Študentskej časti...11. 03. 2015

Rektor UK aj vedenie študentskej časti Akademického senátu UK opakujú svoje odhodlanie pomôcť našim študentom.