Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Žiadosti o zverejnenie oznamov na webovej stránke RKCMBF UK je možné posielať na sekretariát dekana alebo administrátorovi fakultnej webovej prezentácie.

Zoznam noviniek

Il Concilio Vaticano II e i suoi protagonisti alla luce...11. 11. 2015

V dňoch 9. - 11. decembra 2015 sa v Ríme uskutoční medzinárodný kongres pod názvom Druhý vatikánsky koncil a jeho protagonisti vo svetle archívnych dokumentov.

Synoda o rodine a jej záverečné posolstvo05. 11. 2015

  Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta v Bratislavepozýva členov akademickej obce v rámci fakultných štvrtkov dňa 5. novembra o...

Ako hodnotiť výsledky výskumu na univerzite?04. 11. 2015

Pozvánka na seminár, ktorý sa uskutoční 11. 11. 2015 (streda) o 15:00 v Aule UK.

Novoobjavená homília sv. Augustína Dolbeau 2 "De...30. 10. 2015

V týchto dňoch vo Vydavateľstve Univerzity Komenského vychádza nová kniha Mgr. Róberta Horku, PhD. pod názvom Novoobjavená homília sv. Augustína Dolbeau 2 "De...

Dekanské voľno30. 10. 2015

Dekanské voľno v deň spomienky na Všetkých verných zosnulých (pondelok 02. novembra 2015).

Podávanie prihlášok na krátkodobé bilaterálne pobyty pre...07. 10. 2015

Rektorát Univerzity Komenského zverejnil výzvu na podávanie prihlášok na krátkodobé bilaterálne pobyty („burza“) pre rok 2016.

RKCMBF UK ponúka doplňujúce pedagogické štúdium08. 09. 2015

Rímskokatolácka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave ponúka doplňujúce pedagogické štúdium. Ide o štvorsemestrálne štúdium...

Veni Sancte a slávnostné otvorenie akademického roka29. 08. 2015

V pondelok, 21.9.2015 0 11.00 sa v Aule UK uskutoční slávnostné otvorenie akademického roka 2015/2016 na Univerzite Komenského. J.E. Mons. ICDr. Stanislav...

Termíny zápisov v akademickom roku 2015/201629. 08. 2015

Termíny zápisov na magisterské i doktorandské štúdium na jednotlivých pracoviskách RKCMBF UK v akademickom roku 2015/2016.

Vieroučný výskum textov paleokresťanskej tradície29. 08. 2015

V týchto dňoch vo Vydavateľstve Univerzity Komenského vychádza nová monografia prof. ThDr. Jozefa Krupu, PhD. pod názvom Vieroučný výskum textov...