Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

ENLIGHT

ENLIGHT

ENLIGHT je aliancia  desiatich európskych univerzít, ktorá vznikla, aby pomohla budovať základy integrovaného európskeho systému vysokoškolského vzdelávania. Dlhodobá vízia je, aby sa aliancia ENLIGHT do roku 2030 transformovala na integrovaný európsky systém vysokých škôl bez prekážok v štúdiu, výučbe a v spolupráci.

Mobility sa organizujú na základe spoločnej zmluvy pre všetky študijné odbory na úrovni univerzít. Preto aj výberový proces nebude organizovaný na úrovni fakúlt, ale na úrovni celej univerzity.

Pred podaním prihlášky je potrebné, si na stránkach partnerskej univerzity overiť, či študijný odbor, o ktorý máte záujem, sa na partnerskej univerzite vyučuje a je kompatibilný s Vašim študijným programom na Univerzite Komenského.

Po výbere a nominácii študentov bude  prihláška spracovaná rovnakým spôsobom, ako ostatné Erasmus+ semestrálne mobility (podpis Learning agreement Vašou fakultou a partnerov, rovnaké granty...). Podmienky podávania prihlášok a výberové kritéria, budú oznámene vždy s otvorením aktuálnej výzvy.

Stránky partnerských univerzít:

Univerzita Gent (Belgicko): https://www.ugent.be/en  

Univerzita Bordeaux (Francúzsko): https://www.u-bordeaux.com/

Univerzita Uppsala (Švédsko): https://www.uu.se/en/

Univerzita Groningen (Holandsko): https://www.rug.nl/

Univerzita v Baskicku (Španielsko): https://www.ehu.eus/en/en-home

Univerzita Göttingene (Nemecko): https://www.uni-goettingen.de/en/1.html

Írska národná univerzitu v Galway: https://www.nuigalway.ie/

Univerzita Tartu (Estónsko): https://ut.ee/en

 Univerzita v Berne (Švajčiarsko): 

<output>Univerzita v Berne</output>

Viac informácií na na webe UK: https://uniba.sk/enlight/