Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

ERASMUS+ zamestnanci

Pedagógovia - STA

Mobilita za účelom výučby (STA) spočíva najmä v prednáškovej činnosti, ktorú je tiež možné kombinovať so školením/odbornou prípravou. OPE RUK v prípade pedagogických zamestnancov podporuje  školenie/odbornú prípravu v súlade s princípmi Charty pre vysokoškolské vzdelávanie (ECHE), t.j. profesionalizácie zamestnancov a zlepšovania ich jazykových a digitálnych kompetencií:

  • Školenie za účelom rozvoja pedagogických zručností/tvorby kurikula,
  • Jazykové kurzy pre zamestnancov,
  • Školenie za účelom rozvoja digitálnych zručností

V prípade , že vyučujúci chce ísť učiť - podáva prihlášku na STA a vyberá si zo zazlmuvnených univerzít na aktuálne obdobie

Je vhodné výučbu odkomunikovať s prijímajúcou univerzitou dopredu.

Prihlášku na mobilitu za účelom výučby je možné podať 2x do roka v čase otvorenia výzvy - online, zvyčajne v auguste a v januári. Mobilita je následne celá administrovaná v Mobility Online Systéme.

Všetky potrebné aktuálne a užitočné informácie ako aj inštrukcie týkajúce sa administratívnej procedúry všetkých mobilít nájdete na webe rektorátu https://uniba.sk/index.php?id=29428

Administratívni a odborní zamestnanci - STT

Mobilita za účelom školenia/odbornej prípravy je určená predovšetkým administratívnym pracovníkom všetkých úrovní (fakulta, rektorát, centrálne financované súčasti) UK. O predmetný typ mobilitnej aktivity sa však môžu uchádzať i pedagógovia. OPE RUK v prípade pedagogických zamestnancov podporuje  školenie/odbornú prípravu v súlade s princípmi Charty pre vysokoškolské vzdelávanie (ECHE), t.j. profesionalizácie zamestnancov a zlepšovania ich jazykových a digitálnych kompetencií:

 

·  Školenie za účelom rozvoja pedagogických zručností/tvorby kurikula,

·  Jazykové kurzy pre zamestnancov,

·  Školenie za účelom rozvoja digitálnych zručností

 

Prihláška za účelom školenia/odbornej prípravy sa dá podávať v priebehu celého roka – len online - cez aktuálny link v Mobility Online Systéme https://idp.uniba.sk/idp/profile/SAML2/Redirect/SSO;jsessionid=DF5C3F76A469A362A5AF137CE256B867.node-idp-03?execution=e1s2

 

Aktuálnu ponuku organizovaných staff weekov môžete nájsť na nasledujúcom odkaze: http://staffmobility.eu/staff-week-search

 

Všeobecné podmienky, realizáciu pobytu, grantové krytie je detailne rozpísané na webe RUK https://uniba.sk/index.php?id=29429