Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Pedagogická činnosť

Predmety

Cirkevné dejiny v celom chronologickom rozsahu - prednášky a semináre

Patrológia

Kresťanská archeológia

Sakrálne umenie

Dejiny biskupstva

Hagiografia