Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Užitočné odkazy

V dňoch 9.-11.12.2015 sa v Ríme uskutoční medzinárodný kongres pod názvom

Druhý Vatikánsky koncil prostredníctvom výskumu archívov koncilových Otcov.

Na tomto kongrese sa v rámci projektov VEGA podieľajú aj pracovníci katedry Cirkevných dejín našej fakulty prof. Dr. phil. Emília Hrabovec, PhD. a prof. ThDr. Viliam Judák, PhD.

Na kongrese prof. Hrabovec vystúpi s ich spoločným príspevkom Eduard Nécsey, un protagonista conciliare sconosciuto da oltre cortina. Viac na titulej stránke fakulty.

<output>V dňoch 9. - 11. decembra 2015 sa v Ríme uskutoční medzinárodný kongres pod názvom Druhý vatikánsky koncil a jeho protagonisti vo svetle archívnych dokumentov.</output>

<output>V dňoch 9. - 11. decembra 2015 sa v Ríme uskutoční medzinárodný kongres pod názvom Druhý vatikánsky koncil a jeho protagonisti vo svetle archívnych dokumentov.</output>

<output>V dňoch 9. - 11. decembra 2015 sa v Ríme uskutoční medzinárodný kongres pod názvom Druhý vatikánsky koncil a jeho protagonisti vo svetle archívnych dokumentov.</output>