Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Ďalšie projekty

Studia Biblica Slovaca

Vedecký časopis Studia Biblica Slovaca (StBiSl) je indexovaný v citačných databázach SCOPUS a ATLA.

Zameriava sa na skúmanie biblických textov Starého a Nového zákona predovšetkým zo stránky filologickej, historickej, exegetickej a teologickej.

Ďalšie informácie o časopise sú uvedené na stránke Vedecký časopis Studia Biblica Slovaca alebo priamo na webe časopisu www.biblica.sk.