Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Personálne obsadenie

Vedúci katedry

prof. ThDr. Pavol Farkaš, PhD.

Tel. + 421 2 32 777 108

E-mail: Pavol.Farkas (at) frcth.uniba.sk

Členovia katedry

ThDr. Milan Sova, PhD.

Katedra biblických vied,
odborný asistent vysokej školy, univerzi

ThLic. Miroslav Hosťovecký

Katedra biblických vied,
1.dKT

ThLic. Michal Mališ

Katedra biblických vied,
4.dKT4/x

Mgr. Peter Pajerský

Katedra biblických vied,
2.dKT4/x
[1]