Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Personálne obsadenie

Vedúci katedry

prof. ThDr. Pavol Farkaš, PhD.

Tel. + 421 2 32 777 108

E-mail: Pavol.Farkas (at) frcth.uniba.sk

Personálne obsadenie

prof. ThDr. Pavol Farkaš, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra biblických vied
profesor vysokoškolský, univerzitný
Publikačná činnosť

doc. Mgr. Róbert Horka, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra biblických vied
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

ThLic. Miroslav Hosťovecký

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra biblických vied
Doktorand (1.dKT, denný)

doc. ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra biblických vied
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/327 77 107
Publikačná činnosť

ThLic. Michal Mališ

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra biblických vied
Doktorand (4.dKT4/x, externý)

Mgr. Peter Pajerský

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra biblických vied
Doktorand (2.dKT4/x, externý)

ThDr. Milan Sova, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra biblických vied
odborný asistent vysokej školy, univerzi
E-mail
Publikačná činnosť

ThLic. Jozef Šoška

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra biblických vied
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

doc. ThDr. Blažej Štrba, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra biblických vied
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť