Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Pedagogická činnosť

Predmety

  • úvod do Svätého písma
  • Starý zákon
  • Nový zákon
  • vybrané biblické texty
  • patristická exegéza
  • biblická archeológia
  • latinčina
  • hebrejčina
  • biblická gréčtina