Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta

Pedagogická činnosť

Predmety

Úvod do Svätého písma

Starý zákon

Nový zákon

Vybrané biblické texty

Biblická archeológia

Latinčina

Hebrejčina

Biblická gréčtina