Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Bakalárske a diplomové práce

Nové bakalárske a diplomové práce

Vnútorné predpisy, smernice a príkazy vzťahujúce sa na záverečné práce sú uvedené na stránke Dokumenty a predpisy v častiach Legislatíva na UK a Legislatíva na RKCMBF UK.

Pomôcka pre bibliografické záznamy (citačný štýl pre RKCMBF v programe Zotero) podľa Smernice dekana o záverečných prácach je k dispozícii na stránke kniznice.eu.

Zadávacie hárky

Zadanie sa tlačí priamo z AIS2 po akceptovaní študenta v AIS2. Podpísané zadanie študentom a školiteľom odovzdá študent na študijnom oddelení na podpis pre vedúceho katedry.

Archivácia bakalárskych a diplomových prác

Od akademického roka 2010/2011 sa záverečné práce študentov bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia v elektronickej podobe ukladajú prostredníctvom AIS2!

Informácie o spôsobe archivácie záverečných prác a potrebných náležitostiach sú uvedené na stránke.

Súbor nesmie byť zaheslovaný a musí sa dať previesť na čistý text. Pred odoslaním otestujte svoju prácu prostredníctvom testera prevodu na text.

Témy bakalárskych a diplomových prác

Vypísané témy bakalárskych a diplomových prác sú uvedené priamo v AIS2.

Obhájené bakalárske a diplomové práce

Obhájené bakalárske a diplomové práce [pdf]