Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta

Rozvrh hodín

Rozvrh v Bratislave

Denné štúdium: KT

Katolícka teológia - zimný semester [pdf]

Katolícka teológia - letný semester [pdf]

Externé štúdium: KT/x

Katolícka teológia - zimný semester [pdf]

Katolícka teológia - letný semester [pdf]

Rozvrh v Badíne

Denné štúdium:

Katolícka teológia - zimný semester [pdf]

Katolícka teológia - letný semester [pdf]

Externé štúdium:

Katolícka teológia - zimný semester [pdf]

Katolícka teológia - letný semester [pdf]

Rozvrh v Nitre

Rozvrh hodín pre letný semester v akademickom roku 2014/2015 je k dispozícii na stránke Rozvrh letný semester 2015 Teologického inštitútu v Nitre.