Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Zápis v akademickom roku

Informácie o zápise na štúdium

Zápis na štúdium v akademickom roku 2021/2022 - 2. ročník a vyššie [pdf]

Zápis na štúdium novoprijatých študentov v akademickom roku 2021/2022 [pdf]

Čestné vyhlásenie o dobe vysokoškolského štúdia [pdf]

Témy seminárov v AR 2021/2022 - Bratislava [pdf]

ISIC preukazy a prolongačné známky ISIC v akademickom roku 2021/2022

Na základe Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) a zmluvy Univerzity Komenského v Bratislave s CKM SYTS je potrebné v akademickom roku 2021/2022 obnoviť členstvo v CKM (zber súvisiacich súhlasov) u všetkých študentov, ktorí majú preukaz ISIC, ak tak neurobili v AR 2018/2019, 2019/2020 alebo 2020/2021. Deje sa tak len elektronicky cez

https://gdpr.uniba.sk (prihlasuje sa cez univerzitné meno a heslo – ako do AISu).

Úkon vzniku členstva v CKM je jednorazový, netreba ho opakovať každý rok. Študentom bez platného členstva nesmie Univerzita vydať preukaz s vizuálom ISIC, ani odovzdať prolongačnú známku ISIC.