Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta

Štipendiá

Predpisy

Vnútorné predpisy, smernice a príkazy vzťahujúce sa na štipendiá sú uvedené na stránke Dokumenty a predpisy.

Priznané prospechové štipendium

2017/2018 - motivačné štipendium - ZS [pdf]

2017/2018 - počty študentov [pdf]

2016/2017 - vlastné zdroje - LS [pdf]

2016/2017 - rozpočet - LS [pdf]

2016/2017 - vlastné zdroje [pdf]

2016/2017 - rozpočet - ZS [pdf]

2016/2017 - počty študentov [pdf]

2015/2016 - vlastné zdroje [pdf]

2015/2016 - rozpočet - LS [pdf]

2015/2016 - rozpočet - ZS [pdf]

2015/2016 - počty študentov [pdf]

2014/2015 - vlastné zdroje - letný semester [pdf]

2014/2015 - rozpočet - letný semester [pdf]

2014/2015 - rozpočet - ZS [pdf]

2014/2015 - vlastné zdroje - ZS [pdf]

2014/2015 - počty študentov - ZS [pdf]

2013/2014 - denné štúdium - LS rozpočet [pdf]

2013/2014 - denné štúdium - LS vlastné zdroje [pdf]

2013/2014 - externé štúdium - LS vlastné zdroje [pdf]

2013/2014 - externé štúdium - ZS vlastné zdroje [pdf]

2013/2014 - denné štúdium - ZS vlastné zdroje [pdf]

2013/2014 - externé štúdium - ZS rozpočet [pdf]

2013/2014 - denné štúdium - ZS rozpočet [pdf]

2013/2014 - počet študentov [pdf]

2012/2013 - externé štúdium - LS vlastné zdroje [pdf]

2012/2013 - denné štúdium - LS_rozpočet [pdf]

2012/2013 - externé štúdium - ZS_vlastné zdroje [pdf]

2012/2013 - externé štúdium - ZS-rozpočet [pdf]

2012/2013 - denné štúdium - ZS a LS_vlastné zdroje [pdf]

2012/2013 - denné štúdium - ZS-rozpočet [pdf]

2012/2013 - počet študentov [pdf]

2011/2012 - externé štúdium - LS-rozpočet [pdf]

2011/2012 - denné a externé štúdium - LS-vlastné zdroje [pdf]

2011/2012 - denné štúdium - LS-rozpočet [pdf]

2011/2012 - denné a externé štúdium - ZS [pdf]