Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Licenciátske a dizertačné práce

Vnútorné predpisy, smernice a príkazy vzťahujúce sa na záverečné práce sú uvedené na stránke Dokumenty a predpisy v častiach Legislatíva na UK a Legislatíva na RKCMBF UK.

Pomôcka pre bibliografické záznamy (citačný štýl pre RKCMBF v programe Zotero) podľa Smernice dekana o záverečných prácach je k dispozícii na stránke kniznice.eu.

Archivácia licenciátskych a dizertačných prác

Od akademického roka 2010/2011 sa záverečné práce študentov bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia v elektronickej podobe ukladajú prostredníctvom AIS2!

Informácie o spôsobe archivácie záverečných prác a potrebných náležitostiach sú uvedené na stránke Záverečné práce UK.

Súbor nesmie byť zaheslovaný a musí sa dať previesť na čistý text. Pred odoslaním otestujte svoju prácu prostredníctvom testera prevodu na text.

Schválené témy licenciátskych a dizertačných prác

Práce pre akademický rok 2024/2025 [pdf]